1. nov, 2016

Skogen nertagen

Här var tidigare rena storskogen men i sommar har det bedrivits skogsbruk