17. jan, 2017

Löpperiod

Under jul och nyår har ett antal av våra tikar löpt så nu vet vi med största säkerhet att Gloria kommer att löpa runt midsommar. Vi planerar att para henne då och om allt går enligt planerna föds valparna i månadsskiftet augusti/september. Hane ännu ej helt definitivt bestämd.